DIAMANTOVÍ PARTNERI

DIAMANTOVÍ PARTNERI

DIAMANTOVÍ PARTNERI

Charitatívna
poľovačka

Darovaním finančných prostriedkov
podporujete charitatívnu činnosť!

18+

Národná Charitatívna Poľovačka 2020 o. z. bola na Slovensku založená v roku 2020

Ciele občianskeho združenia:

Odznaky o.z. Národná charitatívna poľovačka

50,00 
Vláda SR dňa 16.decembra 2020 prijala uznesenie č. 804, ktorým rozširuje opatrenia počas núdzového stavu o zákaz vychádzania s výnimkami v období od 19.decembra do 29. decembra. Spoločné poľovačky podľa vládneho uznesenia nemajú výnimku a teda sa nemôžu organizovať. Z tohto dôvodu, je bohužiaľ, prvá charitatívna poľovačka na Slovensku, ktorá mala byť 27. decembra v bažantnici Hrable, zrušená. Organizátor dobročinnej poľovačky občianske združenie Národná Charitatívna Poľovačka 2020 sa rozhodol, že plánovanú pomoc pre detské oddelenie v nemocnici FNsP Nové Zámky zrealizuje aj napriek novým obmedzeniam.  Potrebné zdravotnícke vybavenie chce zakúpiť z výnosu predaja odznakov o.z. Národná charitatívna poľovačka 2020.  Ide o odznaky, ktoré mali pôvodne dostať účastníci charitatívnej poľovačky v bažantnici Hrable. Zakúpením odznaku môžete pomôcť aj Vy a podporiť tak liečbu detských pacientov v novozámockej nemocnici.
Rezervovať
NCHP_logo_green

Charitatívna poľovačka

Epidémia vírusového ochorenia COVID 19 opäť mení plánovanú dobročinnú poľovačku, ktorá sa mala uskutočniť 27. decembra tohto roku. Jej organizátor občianske združenie Národná charitatívna poľovačka 2020 sa rozhodol, že poľovačku tak, ako minulý rok, nahradí charitatívnym predajom odznakov s logom NCHP.

 Protiepidemické opatrenia, ktoré sa v okresoch menia podľa vládou schváleného covid automatu, nie je možné predvídať na viac ako týždeň dopredu. Príprava a organizácia charitatívnej poľovačky si však vyžaduje stabilnú situáciu minimálne počas troch mesiacov.

 Občianske združenie Národná charitatívna poľovačka 2020 aj v záujme budúcich účastníkov dobročinnej akcie zmenilo spôsob charitatívnej akcie pre tento rok. ,,Nebolo to pre nás ľahké rozhodnutie. No v meniacej sa situácii s COVID 19 nevieme, či v decembri budú povolené spoločné poľovačky, nevieme za akých podmienok a ani v ktorých lokalitách. Zatiaľ nie je možné zodpovedne pripravovať a zorganizovať charitatívnu akciu v teréne. Verím, že budúci rok nám to už určite vyjde,“ povedal štatutár občianskeho združenia JUDr. Zsolt Puha. 

 Rovnako, ako vlani, občianske združenie zorganizuje dobročinnú zbierku formou predaja odznakov s logom Národnej charitatívne poľovačky (NCHP). Odznaky nebudú identické s minuloročnými, bude na nich aktuálny rok 2021. Výnos z predaja sa použije na kúpu zdravotníckeho prístroja, ktorý dostane do daru Pediatrická klinika Fakultnej nemocnice Trenčín.

 Predaj odznakov bude trvať od 1. novembra 2021 do 28. februára 2022. Informácie o ňom budú uvedené na webovej a FB stránke Národnej charitatívnej poľovačky a magazínu LOVU ZDAR. Finančné príspevky od darcov budú zverejnené na transparentnom účte.

 Poľovníci a fanúšikovia NCHP v minulom roku cez kúpu odznakov prispeli sumou 10 109, 80 eur. Za tieto peniaze bolo zakúpené zdravotnícke vybavenie - EKG prístroj, dva EKG Holtre a aplikácia na vyhodnotenie údajov z holtrov, ktoré bolo darované Pediatrickej klinike Fakultnej nemocnice v Nových Zámkoch.

 Myšlienku dobročinnej poľovačky aktívne propagovali traja ambasádori - televízny moderátor Patrik Švajda, herec Marko Igonda a influencerka Petra Krchňavá. Občianske združenie NCHP 2020 sa teší, že všetci traja budú s NCHP spolupracovať opäť.


Ďakujeme za Vašu podporu.

Aktuality a novinky

icon4.png
icon6.png

DIAMANTOVÍ PARTNERI