Novinky

Charitatívna poľovačka v každom kraji

Poľovnícky magazín LOVU ZDAR v januárovom čísle informuje o plánoch organizátorov Národnej charitatívnej poľovačky na tento rok a aj o tom, ako sa vlani v decembri darilo predaju odznakov. Výnos z predaja sa použije na dobročinné účely.

Poľovnícky magazín LOVU ZDAR, č. 1/2021