Novinky

Dar od Národnej charitatívnej poľovačky

Naša nemocnica sa veľmi teší, že sa opäť podarila dobrá vec.

Tento krát vzišla zo spojenia charity a poľovníctva.

Občianske združenie Národná charitatívna poľovačka, pod vedením štatutára JUDr. Zsolta Puhu a ambasádora Marka Igondu sa rozhodli, že výťažok z charitatívneho predaja odznakov venujú na kúpu špeciálneho prístroja pre našu pediatrickú kliniku.

Veľmi sa tešíme a zo srdca ďakujeme všetkým, vďaka ktorým sa vyzbierala suma 10.523,70€ a mohol sa zakúpiť prístroj, ktorého cena sa pohybuje okolo 16 000 €.

Ide o prístroj na diagnostiku a možnosti liečby detí s refluxom – monitor slúžiaci na nepretržité meranie kyslosti žalúdka, vďaka ktorému dokážeme včasne diagnostikovať tráviace problémy u detí.

A výsledkom bola vzácna návšteva v našej nemocnici, kedy 28. Júla zástupcovia Národnej charitatívnej poľovačky – JUDr. Zsolt Puha a Marko Igonda, prišli slávnostne odovzdať tento monitor pánovi prednostovi pediatrickej kliniky – MUDr. Pavlovi Šimurkovi, PhD, a pánovi riaditeľovi Ing. Tomášovi Janíkovi, MBA.

Zo srdca ďakujeme!

Autor: FN Trenčín

https://fntn.sk/index.php/sk/aktuality-uvod/dar-od-narodnej-charitativnej-polovacky