Novinky

Dar pre detských pacientov v Trenčíne

MUDr. Pavol Šimurka, PhD

Na dôležité vybavenie, ktoré pomôže detským pacientom, sa budú skladať poľovníci a sympatizanti Národnej charitatívnej poľovačky (NCHP). Kúpou odznaku s logom NCHP prispejú na obstaranie prístroja Digitrapper pH-Z (“holter pH monitoring), ktorý dostane do daru Pediatrická klinika Fakultnej nemocnice v Trenčíne.

Prístroj (stojí okolo 16 tisíc eur) kontinuálne meria PH tekutiny nad žalúdkom a zaznamená tzv. gastroezofágový reflux, čo je návrat žalúdočného obsahu naspäť do pažeráka. Mnohí to poznajú ako „pálenie záhy“. Primár pediatrickej kliniky MUDr. Pavol Šimurka, PhD. pripomína, že gastroezofágový reflux môže byť príčinou nielen tráviacich problémov ale aj napríklad ťažkostí s dýchaním.

Zhruba koľko detí máte ročne na oddelení, ktoré potrebujú takéto vyšetrenie? 

Po zabehnutí vyšetrenia predpoklad 30 až 50 detí ročne 

Laik by čakal podobné zdravotné problémy skôr u dospelých ľudí. Čo ich u detí vyvoláva?  

U dospelých je to omnoho častejší problém, u detí sa však môže vyskytnúť vo vývojovom období. 

Je gastroezofágový reflux (GER) typický pre určitú vekovú skupinu detí? 

Pre rôzne vekové obdobia má rôzne príznaky. Po narodení je určité obdobie, kedy sa vníma ako prechodný a vývojom dieťaťa zmizne. Neskôr okrem tráviacich ťažkostí pôsobí aj prejavmi podobnými astme alebo ťažkosťami v krčnej oblasti. 

Diagnostika GER je iná u detí ako u dospelých? 

Diagnostika u detí je zložitejšia, u dospelých sa bežne robí fibroskopia, u detí v prvých rokoch života je to výnimočne a na špecializovaných pracoviskách. 

Aké miesto v diagnostike má Diggitraper ph-Z? Je to štandard, je šetrnejší, presnejší ako iné?   

Vyšetrenie prístrojom DiggitraperhP-Z je tzv. “zlatý štandard” spôsob diagnostiky, ostatné vyšetrenia (napr. sonografia) sú len orientačné. 

Máte už taký prístroj na klinike? 

Nie, uvedený prístroj nie je na klinike. 

Ako funguje monitoring s týmto prístrojom?  

U dieťaťa sa zavedie sonda a cez tú sa mieria pH nad žalúdkom 24 až 48 hodín, dieťa je hospitalizované. Väčšie deti znášajú toto vyšetrenie dobre, u menších niekedy pre nespoluprácu je potrebné vyšetrenie opakovať, resp. odložiť do vyššieho veku. 

Koľko všetkých pacientov máte asi ročne na klinike? Mení sa časom zastúpenie diagnóz? Ako? 

Ročne hospitalizujeme asi 1700 detí. Spektrum diagnóz sa mení, napr. preventívnymi opatreniami niektoré ochorenia “miznú” (napr. infekcie zavedením očkovania), rozvíja sa odborná ambulantná starostlivosť a deti sa liečia ambulantne, resp. vytvárajú sa špecializované centrá na vyššej úrovni (onkológia, diabetológia, cystické fibrózy, metabolické chyby, atď.) a deti sa v prípade potreby hospitalizujú v centrách. 

Vývoj diagnostických prístrojov ide rýchlo dopredu či už v oblasti citlivosti metódy, komfortu pacienta, bezpečnosti. Finančne musí byť náročné držať krok s vývojom a obmieňať vybavenie. Môže práve tu nájsť svoje miesto charita?  

Charita by mala mať doplňujúce miesto, ktoré preklenie chýbajúci nedostatok, ktorý sa napr. u detí podceňuje z pohľadu dospelých lekárov. Prístrojové vybavenie je značne drahé a je potrebné, aby bol zodpovedný zriaďovateľ (platby zdravotnými poisťovňami), resp. ministerstvo zdravotníctva v osobitných výdavkoch. Nemožno prenášať zodpovednosť na iných, prístroje majú ísť dominantne z financií vybratými zo zdravotného poistenia občanov, doplneného rozpočtovými prídavkami ministerstva zdravotníctva. 

Celý článok aj s fotkami nájdete tu.