18+

Národná Charitatívna Poľovačka 2020 o. z.

Myšlienka dobročinnej poľovačky vznikla v susednom Maďarsku. ,,Je model, ktorý sa osvedčil počas 6 rokov fungovania, a to dáva dôveryhodnosť celej charite. Okrem pomoci detským pacientom bude mať toho podujatie ďalší rozmer. Priblíži verejnosti zmysel poľovníctva a dúfam, že aj zmení názor na samotných poľovníkov,“ povedal štatutár občianskeho združenia Národná Charitatívna Poľovačka 2020 Zsolt Puha.

Nemocnica, ktorá nové vybavenie získa, bude vopred vybratá. Primár detského oddelenia alebo zástupca zdravotníckeho zariadenia určí, aký druh prístroja alebo zdravotníckych pomôcok potrebujú. Výnos z prvej poľovačky v roku 2020 pomôže Fakultnej nemocnici s poliklinikou Nové Zámky.

Štatistiky dobročinných poľovačiek z Maďarska ukazujú, že projekt má svoje opodstatnenie. Od roku 2013 do Vianoc 2018 bolo až 4 258 detí vyšetrených na nových prístrojoch, ktoré boli zakúpené z výnosov charitatívnych poľovačiek. Do roku 2019 dosiahol dar pre maďarské nemocnice hodnotu 138 000 eur.

Občianske združenie Národná charitatívna Poľovačka 2020 sa snaží získať podporu známych osobností, hercov a športovcov, ktorí sa stanú ambasádormi tohto projektu. Ich účasť pomôže propagácii charitatívnej misie v širokej verejnosti. Ambíciou združenia NCHP do budúcnosti je, aby 27. decembra bola pod jeho záštitou usporiadaná charitatívna poľovačka v každom kraji.

NCHP_logo_green

Charitatívna poľovačka

Epidémia vírusového ochorenia COVID 19 opäť mení plánovanú dobročinnú poľovačku, ktorá sa mala uskutočniť 27. decembra tohto roku. Jej organizátor občianske združenie Národná charitatívna poľovačka 2020 sa rozhodol, že poľovačku tak, ako minulý rok, nahradí charitatívnym predajom odznakov s logom NCHP.

 Protiepidemické opatrenia, ktoré sa v okresoch menia podľa vládou schváleného covid automatu, nie je možné predvídať na viac ako týždeň dopredu. Príprava a organizácia charitatívnej poľovačky si však vyžaduje stabilnú situáciu minimálne počas troch mesiacov.

 Občianske združenie Národná charitatívna poľovačka 2020 aj v záujme budúcich účastníkov dobročinnej akcie zmenilo spôsob charitatívnej akcie pre tento rok. ,,Nebolo to pre nás ľahké rozhodnutie. No v meniacej sa situácii s COVID 19 nevieme, či v decembri budú povolené spoločné poľovačky, nevieme za akých podmienok a ani v ktorých lokalitách. Zatiaľ nie je možné zodpovedne pripravovať a zorganizovať charitatívnu akciu v teréne. Verím, že budúci rok nám to už určite vyjde,“ povedal štatutár občianskeho združenia JUDr. Zsolt Puha. 

 Rovnako, ako vlani, občianske združenie zorganizuje dobročinnú zbierku formou predaja odznakov s logom Národnej charitatívne poľovačky (NCHP). Odznaky nebudú identické s minuloročnými, bude na nich aktuálny rok 2021. Výnos z predaja sa použije na kúpu zdravotníckeho prístroja, ktorý dostane do daru Pediatrická klinika Fakultnej nemocnice Trenčín.

 Predaj odznakov bude trvať od 1. novembra 2021 do 28. februára 2022. Informácie o ňom budú uvedené na webovej a FB stránke Národnej charitatívnej poľovačky a magazínu LOVU ZDAR. Finančné príspevky od darcov budú zverejnené na transparentnom účte.

 Poľovníci a fanúšikovia NCHP v minulom roku cez kúpu odznakov prispeli sumou 10 109, 80 eur. Za tieto peniaze bolo zakúpené zdravotnícke vybavenie - EKG prístroj, dva EKG Holtre a aplikácia na vyhodnotenie údajov z holtrov, ktoré bolo darované Pediatrickej klinike Fakultnej nemocnice v Nových Zámkoch.

 Myšlienku dobročinnej poľovačky aktívne propagovali traja ambasádori - televízny moderátor Patrik Švajda, herec Marko Igonda a influencerka Petra Krchňavá. Občianske združenie NCHP 2020 sa teší, že všetci traja budú s NCHP spolupracovať opäť.


Ďakujeme za Vašu podporu.

DIAMANTOVÍ PARTNERI