Novinky

Plaketa grófa Károlyiho je na svete

MINCOVŇA KREMNICA VYRAZILA PRVÉ PLAKETY GRÓFA LAJOSA KÁROLYIHO. OBČIANSKE
ZDRUŽENIE NÁRODNÁ CHARITATÍVNA POĽOVAČKA 2020 BUDE NIMI KAŽDOROČNE
OCEŇOVAŤ VÝNIMOČNÝCH POĽOVNÍKOV.

Medaila má priemer 80 mm, je 7 mm hrubá a váži 236 g. Na jednej strane je portrét grófa Lajosa
Károlyiho, na druhej je logo Národnej charitatívnej poľovačky. Autorom plakety je náš významnývýtvarník a medailér, akademický sochár Marián Polonský. ,,Prácu na tejto plakete som si užil, mal som z nej radosť. K vernému zachyteniu grófovho výrazu mi veľmi pomohli fotografie, ktoré mi poslala jeho rodina. Z tváre Lajosa Károlyiho sršala hrdosť a dôstojnosť. Myslím, že sa mi ho podarilo verne zachytiť, “ povedal Marián
Polonský.

Prvý model vytvoril z plastelíny, potom nasledoval sadrový negatív, ktorý bol vo väčšej veľkosti než výsledná medaila. Sadrový odliatok zredukoval stroj v mincovni na menšie rozmery v Kremnici.
Národná charitatívna poľovačka si pre svoju plaketa vybrala grófa Károlyiho pre jeho významný príspevok
k rozvoju poľovníctva až na svetovej

Ocenenie plaketou grófa Károlyiho prebehne v tomto roku tzv. nultým ročníkom. NCHP 2020 ju udelí svojim podporovateľom, ktorí sa zaslúžili o rozbehnutie charitatívnej myšlienky na Slovensku.
V budúcom roku NCHP plánuje zbierať nominácie na laureátov z každého kraja. Komisia zložená
z predstaviteľov NCHP a poľovníckych osobností nakoniec vyberie osem poľovníkov ( z každého kraja
jedného), ktorí ocenenie získajú. Podmienkou pre získanie ceny je presadzovanie udržateľného poľovníctva, vzťah k dobročinnosti.