Novinky

Potrebný prístroj pre detských pacientov

Poľovníci darovali viac ako 10 tisíc eur

Dobročinná zbierka poľovníkov pod hlavičkou Národnej charitatívnej poľovačky prinesie čoskoro svoj výsledok a to kúpu prístroja, ktorý monitoruje pH refluxu. Monitor dostane do daru Pediatrická klinika Fakultnej nemocnice Trenčín. Poľovníci a fanúšikovia charitatívnej poľovačky naň prispeli sumou 10 523,72 eur. Ako bude prebiehať obstaranie prístroja, priblížil riaditeľ nemocnice Ing. Tomáš Janík.

Ing. Tomáš Janík, riaditeľ FN Trenčín

Poľovníkom sa podarilo vyzbierať sumu nad 10 tisíc eur, nedosiahli 16 tisíc, čo je cena prístroja. Pomôže nemocnici vyzbieraná suma? 

Sme veľmi radi, že sa podarila vyzbierať takáto vysoká suma, ktorá samozrejme pomôže pri nákupe prístroja – systému na meranie pH pažeráka u detí. Finančné prostriedky budú darované Občianskemu združeniu pri Fakultnej nemocnici Trenčín, s tým, že prístroj obstará Fakultná nemocnica Trenčín.  

Čím sa zaoberá občianske združenie?

Cieľom Občianskeho združenia pri Fakultnej nemocnici Trenčín je  podporovať rozvoj Fakultnej nemocnice Trenčín a zvyšovať úroveň vybavenia pre komplexnú diagnostiku a liečbu pacientov, nakoľko naša FN Trenčín je spádová nemocnica pre približne 600 tisíc obyvateľov.   

Peniaze, ktoré ešte potrebujete na obstaranie monitora, získate z rozpočtu nemocnice? 

Prístroj bude financovaný  prostredníctvom prostriedkov darovaných OZ pri FN Trenčín a dofinancovaný z vlastných prostriedkov nemocnice. 

Ako dlho bude trvať nákup prístroja?

Obstaranie, dodanie, inštalácia a zaškolenie personálu obsluhujúceho prístroj prebehne do 4 týždňov.

Podobné aktivity darcov sú pre nemocnicu veľmi dôležité?

Nemocnica sa snaží maximálne alokovať prostriedky na drahšie prístrojové vybavenie z kapitálových výdavkov z rozpočtu ministerstva zdravotníctva a prípadne z nenávratných FP zo štrukturálnych fondov Európskej únie, avšak podobné aktivity smerujúce od darcov sú samozrejme vítané, s tým, že našou snahou je  s darovanými prostriedkami vynakladať čo najefektívnejšie.