18+

Tradičným dňom celoštátnej charitatívnej poľovačky je 27. december. Poľovníci sa zúčastnia lovu malej zveri (bažanta).
Podmienky účasti pre každého poľovníka sú:
Možnosť podpory
Každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá súhlasí s myšlienkou občianskeho združenia Národnej Charitatívnej Poľovačky 2020, môže podporiť jej charitatívnu činnosť. Registrácia bude prebiehať na webovej stránke www.charitativnapolovacka.sk, úhrada finančného daru bude online. Právnická osoba, ktorá sa stotožňuje s našou myšlienkou alebo nás chce len podporiť, sa môže stať sponzorom našej misie. Tým sa automaticky podieľa na liečbe chorých detí pomocou poľovníckej obce Slovenska. Okrem charity, je ďalším naším cieľom zlepšiť všeobecné spoločenské vnímanie poľovníkov alebo poľovníckych subjektov, ktorých verejnosť stavia do negatívneho svetla.
Pre partnerov
Partnerom myšlienky občianskeho združenia Národná Charitatívna Poľovačka 2020 ponúkame viacero možností spolupráce.
NCHP_logo_green

Charitatívna poľovačka

Epidémia vírusového ochorenia COVID 19 opäť mení plánovanú dobročinnú poľovačku, ktorá sa mala uskutočniť 27. decembra tohto roku. Jej organizátor občianske združenie Národná charitatívna poľovačka 2020 sa rozhodol, že poľovačku tak, ako minulý rok, nahradí charitatívnym predajom odznakov s logom NCHP.

 Protiepidemické opatrenia, ktoré sa v okresoch menia podľa vládou schváleného covid automatu, nie je možné predvídať na viac ako týždeň dopredu. Príprava a organizácia charitatívnej poľovačky si však vyžaduje stabilnú situáciu minimálne počas troch mesiacov.

 Občianske združenie Národná charitatívna poľovačka 2020 aj v záujme budúcich účastníkov dobročinnej akcie zmenilo spôsob charitatívnej akcie pre tento rok. ,,Nebolo to pre nás ľahké rozhodnutie. No v meniacej sa situácii s COVID 19 nevieme, či v decembri budú povolené spoločné poľovačky, nevieme za akých podmienok a ani v ktorých lokalitách. Zatiaľ nie je možné zodpovedne pripravovať a zorganizovať charitatívnu akciu v teréne. Verím, že budúci rok nám to už určite vyjde,“ povedal štatutár občianskeho združenia JUDr. Zsolt Puha. 

 Rovnako, ako vlani, občianske združenie zorganizuje dobročinnú zbierku formou predaja odznakov s logom Národnej charitatívne poľovačky (NCHP). Odznaky nebudú identické s minuloročnými, bude na nich aktuálny rok 2021. Výnos z predaja sa použije na kúpu zdravotníckeho prístroja, ktorý dostane do daru Pediatrická klinika Fakultnej nemocnice Trenčín.

 Predaj odznakov bude trvať od 1. novembra 2021 do 28. februára 2022. Informácie o ňom budú uvedené na webovej a FB stránke Národnej charitatívnej poľovačky a magazínu LOVU ZDAR. Finančné príspevky od darcov budú zverejnené na transparentnom účte.

 Poľovníci a fanúšikovia NCHP v minulom roku cez kúpu odznakov prispeli sumou 10 109, 80 eur. Za tieto peniaze bolo zakúpené zdravotnícke vybavenie - EKG prístroj, dva EKG Holtre a aplikácia na vyhodnotenie údajov z holtrov, ktoré bolo darované Pediatrickej klinike Fakultnej nemocnice v Nových Zámkoch.

 Myšlienku dobročinnej poľovačky aktívne propagovali traja ambasádori - televízny moderátor Patrik Švajda, herec Marko Igonda a influencerka Petra Krchňavá. Občianske združenie NCHP 2020 sa teší, že všetci traja budú s NCHP spolupracovať opäť.


Ďakujeme za Vašu podporu.

DIAMANTOVÍ PARTNERI