18+

Tradičným dňom celoštátnej charitatívnej poľovačky je 27. december. Poľovníci sa zúčastnia lovu malej zveri (bažanta).
Podmienky účasti pre každého poľovníka sú:
Možnosť podpory
Každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá súhlasí s myšlienkou občianskeho združenia Národnej Charitatívnej Poľovačky 2020, môže podporiť jej charitatívnu činnosť. Registrácia bude prebiehať na webovej stránke www.charitativnapolovacka.sk, úhrada finančného daru bude online. Právnická osoba, ktorá sa stotožňuje s našou myšlienkou alebo nás chce len podporiť, sa môže stať sponzorom našej misie. Tým sa automaticky podieľa na liečbe chorých detí pomocou poľovníckej obce Slovenska. Okrem charity, je ďalším naším cieľom zlepšiť všeobecné spoločenské vnímanie poľovníkov alebo poľovníckych subjektov, ktorých verejnosť stavia do negatívneho svetla.
Pre partnerov
Partnerom myšlienky občianskeho združenia Národná Charitatívna Poľovačka 2020 ponúkame viacero možností spolupráce.
NCHP_logo_green

Charitatívna poľovačka

Bažantnica Hrable

Vláda SR dňa 16.decembra 2020 prijala uznesenie č. 804, ktorým rozširuje opatrenia počas núdzového stavu o zákaz vychádzania s výnimkami v období od 19.decembra do 29. decembra. Spoločné poľovačky podľa vládneho uznesenia nemajú výnimku a teda sa nemôžu organizovať. Z tohto dôvodu, je bohužiaľ, prvá charitatívna poľovačka na Slovensku, ktorá mala byť 27. decembra v bažantnici Hrable, zrušená.
Organizátor dobročinnej poľovačky občianske združenie Národná Charitatívna Poľovačka 2020 sa rozhodol, že plánovanú pomoc pre detské oddelenie v nemocnici FNsP Nové Zámky zrealizuje aj napriek novým obmedzeniam. Potrebné zdravotnícke vybavenie chce zakúpiť z výnosu predaja odznakov o.z. Národná charitatívna poľovačka 2020. Ide o odznaky, ktoré mali pôvodne dostať účastníci charitatívnej poľovačky v bažantnici Hrable. Zakúpením odznaku môžete pomôcť aj Vy a podporiť tak liečbu detských pacientov v novozámockej nemocnici.
Peniaze z predaja odznakov pôjdu na transparentný účet občianskeho združenia Národná Charitatívna Poľovačka 2020. Cena odznaku je 50€ / ks, pri nákupe máte možnosť podporiť charitatívny projekt aj vyššou sumou a to zadaním dodatočnej sumy do kolónky “dobrovoľný príspevok“.

Ďakujeme za Vašu podporu.

DIAMANTOVÍ PARTNERI