Novinky

Zmluva medzi charitatívnou poľovačkou a CIC

Vo februári sa v Budapešti uskutočnila 28. výstava FeHoVa. Štvordňové podujatie bolo venované environmentálnym, vedeckým, kultúrnym a podnikateľským aspektom súvisiacich s poľovníctvom, rybárstvom a zbrojárstvom.

Na tejto výstave mala silné zastúpenie Medzinárodná rada pre poľovníctvo a ochranu zveri (CIC).  Na otváracom ceremoniáli mal prezident CIC Dr. Philipp Harmer prejav, v ktorom predstavil prácu CIC.

Osobitnú pozornosť venoval zameraniu CIC na služby, ktoré poľovníctvo ponúka spoločnosti ako sú: zvyšovanie biodiverzity, manažment voľne žijúcich živočíchov, výživa a rekreácia.

Slávnostné otvorenie bolo zavŕšené podpísaním zmluvy o spolupráci medzi CIC a (maďarskou) národnou charitatívnou poľovníckou organizáciou (OJV KNP Kft.). Slovenská Národná charitatívna poľovačka je partnerom maďarskej OJV.

Pri podpise zmluvy na pódiu boli prezident CIC, podpredseda maďarskej vlády Zsolt Semjén, generálny riaditeľ CIC Tamás Marghescu a riaditeľ maďarskej Národnej charitatívnej poľovníckej organizácie Fejes László.

Národná charitatívna poľovačka organizuje charitatívne poľovačky, pričom výťažok z nich sa používa na nákup a darovanie zdravotníckeho materiálu a vybavenia detským nemocniciam.

V rámci novej dohody o spolupráci bude CIC pomáhať charitatívnej poľovačke pri propagácii jej aktivít a rozšírení ich geografického rozsahu prostredníctvom CIC.

Zdroj: CIC